Current Titleholders

2015

Past Titleholders

2014

Le Tuong Vy - 2014 Queen
Pham Diem Ngoc - 1st Runner-Up, Photogenic
Le Truc Thi Phuong - 2nd Runner-Up
Pham Duong Bao Chau - 3rd Runner-Up
Phan Nguyen Dieu Hien - 4th Runner-Up
Nghiem Ngoc Han - Miss Performing Talent
Mia Yang - Miss Bikini
Vivian Thuy Nguyen - Miss Evening Gown
Le Kim Thu - Miss Ao Dai
Alessandra Mai Vinh - Miss Popularity
Autumn Lew - Miss Congeniality

2013

My Na Lê - 2013 Queen, Miss Bikini
Phạm Quế Vân - 1st Runner-Up, Miss Singing Talent
Tianne Thuỳ Phan - 2nd Runner-Up
Ashley Tâm Thư Nguyễn - 3rd Runner-Up
Trần Phạm Trà Giang - 4th Runner-Up, Miss Áo Dài
Nguyễn Hoàng Các My - Miss Best Body
Tina Mai - Miss Congeniality
Jennifer Cao - Miss Evening Gown
Lâm Thùy Thị Jang - Miss Photogenic
Vanessa Thảo Nguyễn - Miss Popularity

2012

Julia Hồ - 2012 Queen, Miss Bikini
Trần Thị Ngọc Anh - 1st Runner-Up, Miss Áo Dài
Hiromi Phạm - 2nd Runner-Up, Miss Congeniality
Linda Mai - Miss Photogenic
Đỗ Nguyễn Quỳnh Như - Miss Popularity

2011

Ngọc Trinh - 2011 Queen, Miss Bikini
Trà Ngọc Hằng - 1st Runner-Up
Lynna Phan - 2nd Runner-Up
Yến Ban - 3rd Runner-Up
Phan Như Thảo - 4th Runner-Up, Miss Photogenic
Nguyễn Khánh My - Miss Áo Dài
Nguyễn Tinh Giang - Miss Commerce
Đào Mai Uyên Thảo - Miss Congeniality
Teresa Mai - Miss Singing Talent